Levha

Ham MDF
Ham Yonga Levha
Melamin Kaplı MDF ve Yonga Levha
Akrilik Panel
PVC Kaplı MDF
UV Lak Uygulanmış Melamin Kaplı MDF ve Yonga Levha
Boyalı Panel PRINTPAN
Kaplamalı MDF ve Yonga Levha
Masif Panel
OSB
Kontrplak